GROOTSCHERMER - Woensdag 24 maart deed de Driessenschool in Grootschermer mee met de nationale grote rekendag. Het thema van deze rekendag was reizen.

De dag werd gestart op het schoolplein met de hele school. Op het plein stonden 16 koffers met op elke koffer een letter of een cijfer. In tweetallen gingen de kinderen op zoek naar deze letters en getallen en maakten daar een zin van. Daarna werd met elkaar nog een lied gezongen. Hierna vonden in de lokalen allerlei rekenactiviteiten plaats. Een beetje op een andere manier dan de kinderen gewend zijn tijdens de rekenles, waardoor het rekenen nog leuker was dan op andere dagen. De kinderen waren super enthousiast!