ALKMAAR - Op vrijdag 10 augustus om 10.00 uur luidt het bestuur van het Hollands Kaasmuseum, de bel van de Alkmaarse kaasmarkt. Hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen. Het bestuur doet dit op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders. Gastheer is wethouder Christian Braak. Het voltallige bestuur is te gast: voorzitter Hip Breebaart, secretaris Frits Verweel, penningsmeester Henk Mink en de leden Jan de Heer, Cees Frikkee, Theo Slijkerman en Joop Brakenhoff

Hollands kaasmuseum 35 jaar
Het Hollands Kaasmuseum, waar de twee bekendste Hollandse kazen centraal staan (de kleine ronde Edammer en de grote platte Goudse), bevindt zich in het prachtige monumentale Waaggebouw.

Op 23 april 1969 werd de grondslag gelegd voor het Hollands Kaasmuseum met de oprichting van de Stichting Hollands Zuivelarchief. Het doel van de stichting was om via een permanente expositie voorwerpen en werktuigen, betrekking hebbende op de geschiedenis van de melkwinning, zuivelbereiding en afzet van zuivelproducten te tonen. Het tonen van een verzameling bleek voor de stichting een probleem.

Op 21 april 1983 werd het museum een feit en kon de stichting haar voorwerpen tentoonstellen. De collectie bestaat uit schilderijen over bereiding van kaas, handel en leven op het platteland, speurtocht voor kinderen, spelletjes, films en interactieve presentaties.

Jaarlijks trekt het museum 35.000 bezoekers uit de hele wereld. Dat is vooral te danken aan de enthousiaste inzet van de vele vrijwilligers en het bestuur.

36 Alkmaarse kaasmarkten
Over de hele wereld staat Alkmaar bekend als Kaasstad. De Alkmaarse kaasmarkt is een traditie sinds 1593. Vorig jaar trok dit kleurrijke evenement een record aantal bezoekers (ruim 169.000). De kaasmarkt is gratis, voor alle leeftijden en goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. De kaasmarkt is dit jaar van 30 maart tot en met 28 september op vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur. Daarnaast worden er op de dinsdagen in juli en augustus van 19.00 tot 21.00 uur avondkaasmarkten gehouden. Alle kaasmarkten zijn op het Waagplein in Alkmaar.