ALKMAAR - Na een akkoord op de inhoud van de Focusagenda vóór de zomer, hebben nu ook alle gemeenteraden ingestemd met de bijbehorende extra regiobijdrage. Dit betekent dat de Regio Alkmaar de focus legt op de thema’s bereikbaarheid, wonen en energie-innovatie en hiervoor de samenwerking intensiveert. De zeven gemeenten zijn er klaar voor om van de Focusagenda samen een groot succes te maken voor onze inwoners en ondernemers!

De Regio Alkmaar bestaat uit de zeven gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest, samen bijna 300.000 inwoners. We werken al op veel onderwerpen en niveaus samen, bestuurlijk en ambtelijk.

Focusagenda
Met voortvarendheid is een halfjaar geleden de Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022 voorgelegd ter besluitvorming. Het resultaat van een proces dat begon tijdens een bezoek van het college van GS aan de colleges van onze regio in de zomer van 2017. Daaruit kwam de wens om de bestaande samenwerking strategisch te versterken. Van een brede ambitie en visie naar een bundeling van krachten om de regio steviger te positioneren. Wij zijn de vrijblijvendheid voorbij, nu is het tijd om tempo te maken als sterke regio in een krachtig Noord-Holland.

Vliegwiel
Onze regio vormt het scharnierpunt tussen Holland boven Amsterdam (Noord-Holland Noord) en de Metropoolregio Amsterdam en heeft warme contacten naar beide kanten. In de strategische positionering brengen we focus aan door in te zetten op de thema’s bereikbaarheid, wonen en energie-innovatie, drie focuspunten met een nauwe onderlinge relatie. Ontwikkelingen op de drie thema’s leggen de basis voor de toekomst; zij dienen als vliegwiel om de brede ambities van de regio te realiseren.

Implementatie
Nu alle raden de inhoud én de regiobijdrage van de Focusagenda hebben geaccordeerd, gaan we over tot implementatie. Bestuurders en ambtenaren hebben de ambitie en de wil om samen te werken vanuit een zelfbewuste, vitale en dynamische regio.