ALKMAAR - Alkmaar presenteert het boekje ‘Zo simpel kan het ook!’ Een boekje vol praktijkvoorbeelden waarin men kan lezen wat het effect is van eenvoudige zorg in de buurt en wat het oplevert voor de mensen om wie het gaat. Maar ook wat het oplevert als andere, soms duurdere zorg, niet hoeft te worden ingezet.

Vanuit de Wmo biedt Alkmaar inwoners passende hulp om langer zelfstandig thuis te blijven wonen en mee te blijven doen. Daarbij is ieders persoonlijke situatie erg belangrijk. Gezond verstand oplossingen helpen daarbij. Omdat het niet altijd makkelijk is aan te tonen of deze oplossingen echt werken, maakt Alkmaar gebruik van de effectencalculator. Een hulpmiddel dat laat zien wat ondersteuning oplevert voor de mensen waar het om gaat.

Effectencalculator

De effectencalculator is geen fysieke rekenmachine. Het is een handleiding waarmee beroepskrachten en vrijwilligers samen aan de slag gaan. Vrijwilligers bereiden een casus voor. Zij beschrijven de beginsituatie en de uitgevoerde acties. In de conclusie geven zij aan hoe het traject is verlopen. Daarbij wordt ook gekeken naar de situatie zonder hulp. Ook de ervaringen van de hulpvrager komen aan bod. Vrijwilligers krijgen op deze manier een prominentere rol en worden daardoor meer erkend en onderwerpen worden eerder bespreekbaar.

Het boekje - Zo Simpel kan het zijn- laat de dagelijkse praktijk van drie projecten zien. Het zijn goede voorbeelden van hoe ondersteuning aan inwoners op een simpele manier plaatsvindt. De beschreven projecten komen vanuit het Wijkleerbedrijf Alkmaar Zuid, Goede buur en Voor Mekaar Oudorp. Deze projecten wonnen de Alkmaarse Slimmere Zorg prijs. Met de bijbehorende geldprijzen konden zij mooie projecten in Alkmaar starten.

Het boekje is gratis af te halen in het Stadskantoor of telefonisch op te vragen via het telefoonnummer 14072 ( spreek naam gemeente in: Alkmaar). Het is ook via www.alkmaar.nl/wmo te downloaden.