ALKMAAR - Op woensdag 24 januari las wethouder Elly Konijn-Vermaas (D66) voor bij kinderdagverblijf Rollebol voor BoekStart. Een programma dat, dankzij een stimuleringssubsidie vanuit het programma Kunst van Lezen, aandacht vraagt voor het voorlezen aan baby’s en jonge kinderen.

In Alkmaar is BoekStart uitgezet door de Bibliotheek Kennemerwaard op drie kinderdagverblijven.

Ssst! De tijger slaapt

De wethouder nam de kinderen mee in het verhaal uit het prentenboek ‘Ssst! De tijger slaapt’. Dit deed zij aan een groep kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Ook de ouders, en pedagogische medewerkers in de kinderopvang waren er bij toen de wethouder het verhaal voorlas aan de hand van de prenten.

Doelstelling

BoekStart heeft als doel om kinderen in de leeftijd van 0 tot 4, hun ouders, pedagogische medewerkers in de kinderopvang, met het (voor)lezen van boeken in aanraking te brengen. In Alkmaar is BoekStart uitgezet in kinderdagverblijf Rollebol, de Toermalijn en drie locaties van Kiddies. Zij hebben een voorleescoördinator aangesteld, laten de pedagogisch medewerkers een training Interactief voorlezen volgen en gaan in samenwerking met de bibliotheek een leeshoek inrichten en kritisch kijken naar de boekencollectie. Voor de zomer zijn deze locaties BoekStartProof.

Subsidie

Vanuit de subsidie Kunst en Lezen, van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, is er ruimte voor scholing van pedagogisch medewerkers, een boekencollectie en een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang. Zo'n zeventig kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben inmiddels voorlezen een vaste plek kunnen geven in het dagprogramma en in het pedagogisch beleid.