ALKMAAR - De werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug zijn hervat. Het bouwverbod op het boren van de schroefpalen is door de gemeente Alkmaar opgeheven. De aannemer is inmiddels gestart met het voorbereiden van de boorwerkzaamheden.

Het boren van de palen start uiterlijk op 22 oktober aanstaande. De provincie Noord-Holland neemt extra maatregelen om de overlast voor het autoverkeer tijdens de werkzaamheden te beperken.

Doorstart werkzaamheden
De boorwerkzaamheden duren tot medio november 2018. De werkzaamheden brengen geen extra verkeershinder met zich mee. In beide richtingen blijven 2 rijstroken beschikbaar op het andere brugdeel.

Beperken verkeershinder
Door de opgelopen vertraging duurt de hinder voor het wegverkeer langer dan gepland. De provincie treft daarom extra maatregelen om de hinder te beperken voor het autoverkeer.

De brug blijft zowel in de ochtend- als avondspits een kwartier langer beschikbaar voor de weggebruikers. In de spits is dit de maximale aanpassing die mogelijk is voor een goede doorstroming van het autoverkeer en de beroeps-vaart. Voor de recreatievaart geldt dat de brug in de avondspits niet bediend wordt tussen 15.00 uur en 19.00 uur.

Daarnaast worden op korte termijn aanvullende maatregelen genomen om de doorstroming te bevorderen zoals het plaatsen van extra borden, actief te communiceren op social media om het verkeer te stimuleren via de A7 te rijden in plaats van de A9, verdere optimalisatie van de instellingen van de verkeerlichten op de ring N9 West, het plaatsen van extra observatiecamera’s (zodat de verkeerscentrale sneller inzicht heeft in de oorzaak van een verstoring en daarop kan acteren) en een extra tekstkar bij de A9 om het verkeer op de A9 te vroegtijdig te informeren over verstoringen.

Planning
Door de bouwstop, die het gevolg was van kwalitatief slechte voorbereiding van de aannemer, is de voorlopige ingebruikname van de nieuwe brug gepland in september 2019. De provincie heeft deze planning nog niet geaccepteerd en is nog op zoek naar maatregelen om de ingebruikname te versnellen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid om ook ’s nachts en/of in het weekend te werken.

Meer informatie
Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

De werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/leeghwaterbrug.