ALKMAAR - De komende periode staan er enkele wegen voor asfaltonderhoud op het programma. Vanaf deze week (maandag 18 september tot en met zondag 29 oktober) vinden onderhoudswerkzaamheden op de Aert de Gelderlaan en van Ostadelaan plaats. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het asfalt, opnieuw bestraten van parkeervakken en het vervangen van bestrating door asfalt.

Gezien de andere werkzaamheden in en rond de stad (reconstructie Leeghwaterbrug) is er voor gekozen om deze werkzaamheden gefaseerd uit te voeren om te bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden. Ook is er goede afstemming gezocht met andere nog komende werkzaamheden.

Werkzaamheden en planning

De bestaande asfaltverharding wordt vervangen, met uitzondering van de rotonde Terborchlaan. Gelijktijdig worden de aanliggende parkeervakken opnieuw bestraat. Op de kruising van de Ostadelaan met de Bloemaertlaan wordt de huidige bestrating vervangen door een asfaltverharding.

Fasering

De werkzaamheden worden in 3 fasen uitgevoerd.
- Fase 1: van Ostadelaan; van inrit winkelcentrum de Hoef tot aan de Nicolaas Beetskade. Deze werkzaamheden vinden 18 september tot en met 1 oktober plaats.
- Fase 2: Aert de Gelderlaan, vanaf Picassolaan tot de rotonde Terborchlaan en van Ostadelaan tussen rotonde Terborchlaan en inrit winkelcentrum de Hoef. Deze werkzaamheden vinden 2 oktober tot en met 29 oktober plaats.
- Fase 3: Aert de Gelderlaan tussen de N9 en de rotonde Terborchlaan en van Ostadelaan, tussen rotonde Terborchlaan en inrit Winkelcentrum de Hoef. Deze werkzaamheden vinden 23 oktober tot en met 29 oktober plaats.

Omleidingsroute

Tijdens de werkzaamheden van fase 1 wordt het verkeer lokaal omgeleid. Tijdens fase 2 zijn de Picassolaan en Rubenslaan nog bereikbaar vanaf de Aert de Gelderlaan en wordt de wijk ook ontsloten via de Terborchlaan. In fase 3 zijn de Picassolaan en Rubenslaan niet bereikbaar vanaf de Aert de Gelderlaan en wordt het verkeer omgeleid via de Terborchlaan.

Parkeren

De parkeerplaatsen langs het deel waar gewerkt wordt, zijn gedurende bovengenoemde fasering niet beschikbaar. Het parkeerterrein van Winkelcentrum de Hoef blijft gedurende de hele periode bereikbaar.

Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers worden lokaal omgeleid. De fietsoversteken blijven zo lang mogelijk gehandhaafd.

Meer informatie

Op de website www.Alkmaar.nl kunt u bij werk in uitvoering meer informatie vinden over de werkzaamheden en de exacte omleidingsroutes.