ALKMAAR - Met de opening van de verruimde vaarduiker aan de Priemstraat op donderdag 22 juni wordt niet alleen een kanoroute in Alkmaar Noord compleet gemaakt, het is ook het laatste project dat wordt afgerond als onderdeel van het Waterplan (2002-2016). Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de gemeente Alkmaar stelden het waterplan gezamenlijk op met als doel om het stedelijk watersysteem gezond, duurzaam en veilig te maken.

Waterplan Alkmaar 2002-2017

HHNK en de gemeente Alkmaar hebben voor de periode 2002-2017 een waterplan opgesteld om het stedelijke watersysteem gezond, duurzaam en veilig te maken. Dankzij het Waterplan is de waterkwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd. In deze periode zijn de wateren gebaggerd, is er meer dan 30 km natuurvriendelijke oevers aangelegd. Voor bewoners en bezoekers zijn meer recreatieve mogelijkheden gerealiseerd in stedelijk water, zoals aanlegsteigers, kano overstapplaatsen en bewegwijzering.

Vaarduiker Priemstraat

Het laatste project van dit plan is het compleet maken van een kanoroute in Alkmaar Noord. Met het plaatsen van deze verruimde duiker in de Priemstaat kan men een extra route varen. Naast de vaarroute is dit ook een verbetering voor de doorstroming van het water. De natuurvriendelijke oevers krijgen met deze duiker ook een verbinding voor de fauna.

Succesvolle samenwerking

Twee jaar geleden heeft Stadswerk072 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van waterplan gekregen van de gemeente Alkmaar, waardoor een goed samenwerkingsverband is ontstaan tussen de gemeente, HHNK en Stadswerk072. Ook na deze periode zoeken de partijen elkaar op om samen te werken aan een duurzaam robuust watersysteem.