ALKMAAR - Op dinsdag 20 augustus om 19.00 uur luidt Nico Wester, voorzitter Cliëntenraad Halte Werk, de bel van de Alkmaarse kaasmarkt. Hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen. Hij doet dit op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar. Wethouder Paul Verbruggen is gastheer en ontvangt Nico Wester samen met de andere leden van de cliëntenraad.

Cliëntenraad Halte Werk

Op 27 juni 2019 is de nieuwe cliëntenraad voor Halte Werk geïnstalleerd. De cliëntenraad bestaat uit zeven personen. Zij adviseren het bestuur van Halte Werk gevraagd en ongevraagd bij besluitvorming over verordeningen of beleidsvoorstellen die raken aan de dienstverlening van Halte Werk.

36 Alkmaarse kaasmarkten

Over de hele wereld staat Alkmaar bekend als kaasstad. De Alkmaarse kaasmarkt is een traditie sinds 1593. Jaarlijks bezoeken ruim 175.000 mensen dit kleurrijke evenement. De kaasmarkt is gratis, voor alle leeftijden en goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. De kaasmarkt is dit jaar van 29 maart tot en met 27 september, elke vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur. Daarnaast zijn er in juli en augustus op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur, negen avondkaasmarkten. Alle kaasmarkten zijn op het Waagplein.