ALKMAAR - Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar stelt de gemeenteraad voor om de maximale woningprijs voor Startersleningen te verhogen van € 175.000 naar € 200.000 . Deze wijziging kan ingaan per 1 mei 2019.

Alkmaar heeft sinds 2005 een regeling voor Startersleningen. Deze is ingesteld om ondersteuning te bieden aan mensen die voor het eerst een woning kopen en zelf niet de financiering rond kunnen krijgen. De Starterslening is een 2e hypotheek naast de hypotheek die mensen zelf kunnen afsluiten op grond van hun inkomen.

In de Verordening Startersleningen staat nu dat de prijs van de woning maximaal € 175.000 mag zijn. Dit bedrag is al enkele jaren ongewijzigd terwijl de prijzen van woningen zijn toegenomen. Resultaat hiervan is dat het aantal aanvragen en toekenningen van Startersleningen flink is afgenomen doordat er nauwelijks woningaanbod is onder deze prijs. In 2016 en 2017 ging het nog om zo’n 50 toekenningen per jaar. In 2018 is dat terug gelopen tot 17 stuks.

Wethouder Wonen Paul Verbruggen vindt het van belang dat de gemeente kopers blijft ondersteunen: “Starters zijn belangrijk voor de toekomst en ontwikkeling van Alkmaar. Door het verhogen van de maximale woningprijs voor de Starterslening dragen we er aan bij dat zij toegang blijven houden tot de krappe woningmarkt.

Toelichting op de website
Op de website van de gemeente staat welke voorwaarden gelden voor een Starterslening en hoe die kan worden aangevraagd. Zie www.alkmaar.nl. Vervolgens kijkt u onder Inwoners en dan bij Bouwen en Wonen.Of rechtstreeks: https://www.alkmaar.nl/starterslening .