BERGEN - In de nieuwe beleidsregels Gastvrij Bergen 2 wordt de uiterste toegangstijd van 1:00 uur voor horeca losgelaten. Horeca die op vrijdag- en zaterdagavond langer open is, kunnen gasten tot de sluitingstijd van 3:00 uur verwelkomen. Voorwaarde is wel dat de horeca twee toezichthouders inzet, die bereikbaar zijn via Whatsapp. Voor deze nieuwe manier van werken wordt eerst een convenant tussen gemeente en horeca gesloten.

De nieuwe werkwijze komt voort uit het nieuwe horecabeleid Gastvrij Bergen 2 dat op 5 juli is vastgesteld. De nieuwe regels waren afgelopen donderdag het onderwerp van gesprek tussen horeca, bewonersvertegenwoordiging, politie en gemeente. De beleidsregels zijn een bevoegdheid van de burgemeester. Burgemeester Hafkamp heeft het voornemen deze week met het college gedeeld. Burgemeester geeft aan dat de regels op korte termijn worden ingevoerd, maar dat hiervoor nog wel het een en ander moet worden geregeld.