Het college van BW heeft op 5 januari besloten de procedure te starten om de voormalige Ringersfabriek aan te wijzen tot gemeentelijk monument. De Ringersfabriek vertegenwoordigt het industriële verleden van Alkmaar en de rol van het Noordhollands Kanaal in de stedenbouwkundige en sociaal economische ontwikkeling van de stad. Voor de herontwikkeling van de Ringersfabriek is duidelijkheid over de status van het gebouw nu noodzakelijk.Herontwikkeling
Wethouder monumenten Anjo van de Ven (OPA): “De gemeente Alkmaar erkent al lange tijd de momentele waarde van het pand. Het complex heeft bijzondere stedenbouwkundige, bouwhistorische en architectonische monumentale waarden en vertelt het verhaal over de sociale geschiedenis van de stad en de familie Ringers”.
Het aanwijzen tot gemeentelijk monument heeft echter alleen zin als er een bestemming voor gevonden kan worden en er een financieel haalbare exploitatie mogelijk is. Om die reden is met de procedure gewacht tot er meer duidelijkheid zou zijn over de resultaten van het onderzoek van eigenaar BPD en BOEI (maatschappelijke onderneming voor het restaureren en herbestemmen van erfgoed) naar de mogelijkheden voor herbestemming van de Ringersfabriek.

Duidelijkheid gemeente
Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond wil de gemeente er zeker van zijn dat de monumentale waarden van de Ringersfabriek bij de herontwikkeling in stand blijven. Wethouder monumenten Anjo van de Ven (OPA): “Duidelijkheid vanuit de gemeente in de besprekingen over herbestemming is van belang voor de afronding van het onderzoek en het bieden van perspectief voor herontwikkeling van de Ringersfabriek. Daarom is ervoor gekozen het pand nu aan te wijzen als gemeentelijk monument en hiervoor de procedure te starten.”

Monumentale waarde
De chocoladefabriek is grotendeels tot stand gekomen in de jaren 1920-1937en het grootste industriële complex uit de eerste helft van de 20ste eeuw binnen de gemeentegrenzen. De familie Ringers was naast opdrachtgever voor het complex ook de ontwerper en uitvoerder. Bijzonder aan het complex is dat het met een duidelijke visie in fases tot stand is gekomen. De verschillende bouwdelen hebben hun eigen constructie-methode volgens de laatste technische ontwikkelingen op dat moment. De ontwikkeling van het complex is hierdoor duidelijk inwendig afleesbaar. De voorgevel aan de zijde van het kanaal is in twee fases (1926 – 1937) tot stand gekomen. Nadat de fabriek in 1973 werd opgeheven is deze in gebruik genomen door Klercq als woonwinkel. De gevel werd in 1982 ingepakt met kunststofpanelen voor een moderne uitstraling, waarmee de oorspronkelijke gevel uit beeld verdween.