ALKMAAR - Het college van burgemeester en wethouders is positief over het verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg in Alkmaar opnieuw in te zetten. Op deze locatie, die uit drie aan elkaar geschakelde kantoorpanden bestaat, komt dan in een van de gebouwen een Centrale Ontvangstlocatie (COL).

Wel geldt daarbij de voorwaarde dat met financiering van het Rijk de twee andere gebouwen worden ingezet voor Alkmaarse statushouders en Alkmaarse doelgroepen (oa spoedzoekers). Dit voorstel legt het college op 20 februari aan de gemeenteraad voor. Op 6 februari is er een inloopavond voor de bewoners uit de directe omgeving. De omwonenden zijn hiervoor uitgenodigd per brief.

Joel Voordewind, wethouder asiel.

Voormalig belastingkantoor

Het voormalig belastingkantoor was van mei 2016 tot mei 2019 in gebruik als een asielzoekerscentrum. Na teruglopende migratiestromen was de locatie niet meer nodig en werd deze gesloten. Het gebouw, dat eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf, staat sindsdien leeg. De gemeenteraad heeft onlangs (september 2022) een motie aangenomen waarin zij een positief signaal afgeeft voor het opnieuw in gebruik nemen van de Robonsbosweg.

aldus wethouder Voordewind.

De samenwerking tussen de gemeente, het COA, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Provincie NH en het Rijksvastgoedbedrijf (van wie dit pand is) is essentieel om deze locatie in gebruik te nemen, waarmee we een substantiële bijdrage leveren aan de migratieketen.

Robert te Beest, wethouder Vastgoed en Grondzaken.

Verzoek voor een Centrale Ontvangstlocatie

Begin januari hebben zowel COA als de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een verzoek gedaan om de Robonsbosweg in te zetten als een centrale ontvangstlocatie. De staatssecretaris geeft in zijn brief aan dat het ontbreken van extra centrale ontvangstlocaties op dit moment één van de belangrijkste knelpunten in de doorstroom binnen de migratieketen vormt.

Op een centrale ontvangstlocatie beoordeelt de immigratie- en naturalisatiedienst alle verzoeken van mensen die asiel aanvragen. Deze procedure duurt circa een week. In de COL verblijven gelijktijdig circa 250 asielzoekers.

Mogelijkheden voor een nieuwe tussenvoorziening

Daarnaast ziet het college dus mogelijkheden voor een voortzetting van de succesvolle tussenvoorziening Picassolaan. Het gebruik van de Picassolaan als bestaande tussenvoorziening eindigt eind 2023.

Gijsbert van Iterson Scholten, wethouder wonen en huisvesting statushouders.

Op onze webpagina deelt de gemeente informatie over deze ontwikkeling. Vragen kunnen ook gesteld worden via: rbb@alkmaar.nl