ALKMAAR - In navolging van landelijke activiteiten is de gemeente Alkmaar in 2015 en 2016 met een aantal 50Plus projecten gestart. 

In het najaar van 2016 heeft Ondernemend Alkmaar de uitdaging op zich genomen om bewustwording te creëren rond 50Plus werkzoekenden en heel concreet minimaal 100 Alkmaarse 50Plussers geplaatst te krijgen bij bedrijven voor minimaal 6 maanden (12up/w). De website krijgt een centrale rol in door informatie en activiteiten voor iedereen beschikbaar te stellen. Wethouder Victor Kloos hierover: “het aantal 50plussers neemt de komende jaren fors toe. Een ontwikkeling waar organisaties zich bewust van dienen te zijn. Maar ook 50plussers zelf! In het verleden opgebouwde rechten kunnen een belemmering vormen voor je volgende carrière. Via het project én de website 50plusopdewerkvloer.nl zijn we bezig die bewustwording te activeren'.

‘Het eerste wat opvalt’, aldus Ron Huiberts, projectleider vanuit Ondernemend Alkmaar, ‘is dat het geen vacaturebank is. Daar zijn er al genoeg van. Nee, onze focus ligt ergens anders, want 50Plus richt zich met name op de samenwerking tussen werkgevers, de matchende partijen zoals uitzendbureaus, Huis van het Werk en UWV, de 50Plus werkzoekenden en de coachende partijen die de werkzoekenden helpen met hun arbeidsfitheid en loopbaanontwikkeling. Dat samenspel moet leiden tot een betere toeleiding’

Websites zijn vaak statisch, als een etalage met informatie, maar Ondernemend Alkmaar daagt iedereen uit, werkgevers en werkzoekenden, om content te leveren. Zowel succesverhalen, anekdotes als kritische beschouwingen, er is namelijk veel te vertellen. Nu al hebben we een paar personen die regelmatig een blog willen schrijven. Ook wethouder Victor Kloos heeft al toegezegd regelmatig een column te willen vullen.

‘Het is ons opgevallen dat veel werkgevers nauwelijks geen idee hebben van wat er op hun afkomt. Vergeet niet, over een paar jaar is bijna de helft van alle werkenden 50 jaar of ouder! Daar moet je als werkgever rekening mee houden’. Ron Huiberts vervolgt: ‘Maar dat geldt net zo hard voor de werkzoekenden; opleiding en ervaring tellen mee, maar veel belangrijker is wat je kúnt. Daar moet de match op gemaakt worden. En vergeet niet, een goede match kent twee winnaars’.