ALKMAAR - Op vrijdag 23 juni om 10.00 uur luidt de heer Kees Jasperse, voorzitter van het Victoriefonds, de bel van de Alkmaarse kaasmarkt. Hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen. De heer Jasperse doet dit op uitnodiging van wethouder Dijkman.

Victoriefonds

Het Victoriefonds helpt inwoners van gemeente Alkmaar bij het realiseren van hun plannen. Zij helpen bijvoorbeeld met de financiering van projecten die het leefklimaat in stad en wijk verbeteren. Dat kan een sportmiddag op school zijn, maar ook het organiseren van een concert. Victoriefonds ondersteunt activiteiten op het gebied van cultuur, welzijn, cultureel erfgoed, sport en duurzaamheid. Hiermee levert het Victoriefonds een grote bijdrage aan de gemeente en haar inwoners. Als dank wordt de heer Jasperse de eer gegund om de kaasmarkt officieel te openen.

34 Alkmaarse kaasmarkten

Over de hele wereld staat Alkmaar bekend als Kaasstad. De Alkmaarse kaasmarkt is een traditie sinds 1593. Jaarlijks bezoeken ruim honderdveertigduizend mensen dit kleurrijke evenement. De kaasmarkt is gratis, voor alle leeftijden en goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. De kaasmarkt is dit jaar van 31 maart tot en met 29 september, elke vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur. Daarnaast worden er op dinsdag 2 en 23 mei, 6 juni, 4 en 18 juli, 1, 15 en 29 augustus van 19.00 tot 21.00 uur, avondkaasmarkten gehouden. Alle 34 kaasmarkten zijn op het Waagplein in Alkmaar.