HEILOO - De Stichting Monument Witte kerk, die de onderhoudswerkzaamheden namens de Protestantse Kerk uitvoert, wil in de week van 11 juni starten met het reinigen van gevels. De gevels zijn door algen verkleurd. De week erna worden de gevels geschilderd. De gemeente heeft eind vorig jaar de toren van de Witte kerk helemaal opgeknapt.

Herstelwerkzaamheden
Voorafgaand aan het schilderwerk wordt op meerdere plekken het stopverf in ramen vervangen. Ook vindt houtrotherstel plaats aan het consistorieraam en het meest westelijk kerkvenster in de zuidmuur. En er wordt klein herstel van het pleisterwerk uitgevoerd.
Vaste aannemer Pronk gaat aan de gang met herstel van voegwerk dat net onder het maaiveld ligt. Dit betekent dat één spade diep de grond moet worden uitgestoken. Dat gebeurt aan de noord- en zuidzijde steekproefsgewijs, want hier is het voegwerk in redelijke staat, maar aan de koorzijde in zijn geheel.
Als over een paar weken de werkzaamheden zijn voltooid, kunnen we echt weer spreken van een echt wit kerkje!

Verschil in eigendom
Voor wie dit nog niet wist: de gemeente is eigenaar van de toren. Napoleon verordonneerde dat alle kerkelijke gemeenten hun toren ter beschikking moesten stellen aan de plaatselijke gemeente, omdat hij gebruikt moest worden voor alarmering en als uitkijkpost. Heel vaak is dit tot de dag van vandaag nog altijd het geval, in ieder geval geldt dit voor de kerken van vóór 1800. De rest van de kerk bleef gewoon in handen van de kerkelijke gemeenten.