ALKMAAR - Er is grote krapte op de woningmarkt. Mensen willen in Alkmaar leven, wonen, recreëren, verblijven en ondernemen. Voor de gemeente Alkmaar is de toekomstige stedelijke ontwikkeling daarmee de grootste prioriteit. Versnelling in de woningbouwproductie is van groot belang. Het college is verheugd dat zij voor het woningbouwproject Jaagpad Oost met ontwikkelaar Alkmaar Hoog op hoofdlijnen overeenstemming heeft bereikt over het bouwplan van 411 woningen.

Het woningbouwproject kent al een lange geschiedenis. Nieuwe inzichten hebben geleid tot een bouwplan dat op enkele punten afwijkt van het in 2010 vastgestelde bestemmingsplan. De afwijkingen van het bestemmingsplan betreffen vooral de inrichting van de buitenruimte met groen in plaats van water en de verplaatsing van de monumentale schoorsteen.

Voor een voortvarende realisering van de woningbouw wordt daarom de procedure gesplitst. Het bouwplan voor de hoofdgebouwen past binnen het bestemmingsplan en kan naar verwachting op korte termijn door het college worden goedgekeurd. Voor de herinrichting van de buitenruimte en de verplaatsing van de schoorsteen wordt een wijziging van het bestemmingplan aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wethouder Paul Verbruggen: “Door het tekort aan woningen is het geven van ruimte aan woningbouw voor ons college een topprioriteit. Voor het versnellen van de woningbouw moeten we creatieve oplossingen bedenken en voortvarend aan de slag. Als we daarvoor procedures moeten splitsen dan kiezen we daar ook. Alkmaar Hoog heeft een goed plan met 411 woningen voorgelegd en we gaan die woningen realiseren!”

Ontwikkelaar Alkmaar Hoog organiseert over het woningbouwproject binnenkort een informatie- en participatiebijeenkomst voor omwonenden en ondernemers.