ALKMAAR - In de regio Alkmaar en in de gemeente Alkmaar is de behoefte aan woningen groot. Het is dan ook van groot belang dat er snel voldoende nieuwe woningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad. Er is vraag naar alle soorten woningen, zowel huur als koop en in alle prijsklassen. Daarbinnen vormt de sociale-huur een groot aandeel. Het college heeft deze week besluiten genomen over drie projecten, om voortgang te boeken in het realiseren van nieuwe woningen in Alkmaar: Jaagpad Oost, hoek Stationsweg/Helderseweg en aan de Koelmalaan 310.

Omgevingsvergunning Jaagpad Oost
Het college heeft de omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van 411 appartementen - zowel huur als koop en in alle prijsklassen - in het plan Jaagpad Oost en daarmee kan de bouw van start. De verleende vergunning is voor de bouw van de huizen, maar nog niet voor de inrichting van de omgeving en het verplaatsen van de monumentale schoorsteen. Met het verlenen van de vergunning is ingestemd met kleine afwijkingen van het bestemmingsplan (parkeergarage) en een beperkte overschrijding van de bestemmingsplangrens.

Herontwikkeling locatie hoek Helderseweg/Stationsweg
Bot Bouw uit Heerhugowaard en Timpaan uit Hoofddorp, samen verenigd in VOF Horizon, ontwikkelen het project Cascade op de locatie hoek Helderseweg/Stationsweg (zie bijlage) met 83 woningen en een hoog percentage sociale woningbouw. Voor dit een project kan eerst een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld, waarna de benodigde vergunningen worden aangevraagd. Na de verlening van de vergunningen kan de bouw beginnen. Deze ontwikkeling kan daardoor een lange doorlooptijd hebben door meerdere bezwaar- en beroepsprocedures. Het college stelt de gemeenteraad voor om de zogenaamde coördinatieregeling van toepassing te verklaren, wat betekent dat alle benodigde besluiten (bestemmingsplan, besluit hogere waarden, omgevingsvergunning) tegelijk worden voorbereid. Het plan kent daarmee maar één procedure. Daarin is een aanzienlijke tijdwinst te boeken omdat het plan maar één beroepsgang (Raad van State) kent. Hierdoor kan eerder gestart worden met de bouw van de woningen.

Voorontwerp bestemmingsplan Koelmalaan 310
Woningcorporatie Woonwaard kocht in 2006 de voormalige bedrijfshal van Schuurman Keukens aan de Koelmalaan 310. Deze hal werd voornamelijk gebruikt als magazijn en opslagruimte en is sinds 2011 (tijdelijk) in gebruik voor sociaal-culturele activiteiten. Woonwaard wil het huidige bedrijfspand slopen om plaats te maken voor een aantrekkelijk woongebied met een mix van 130 sociale huur- en middenhuur appartementen. Het college heeft ingestemd met het vrijgeven van het voorontwerp bestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitsplan voor de inspraak.