BERGEN - In de gemeente Bergen wordt al sinds 1972 gas gewonnen. Vanwege de afnemende gaswinning moet de huidige vergunning worden aangepast zodat op een zo veilig mogelijke en verantwoorde manier het laatste gas kan worden gewonnen. Het geactualiseerde winningsplan ligt nu ter inzage en iedereen kan daartegen een zienswijze indienen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat neemt vervolgens een beslissing over het plan.

In de gemeente wordt uit twee velden gas gewonnen: het Bergenveld (in Bergen aan Zee) en het Groetveld (Hargen). Naast gaswinning wordt er in een leeg gasveld aan de Bergerweg gas opgeslagen.

Het ministerie hield vorige week een inloopbijeenkomst over dit onderwerp in Hotel Marijke. Ook TAQA, het bedrijf dat het gas wint, Staatstoezicht op de Mijnen en onderzoeksinstituut TNO waren aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Belangstelling
Zo’n 25 belangstellenden lieten zich informeren. Zij vroegen onder meer of er meer gas wordt gewonnen in verband met het stoppen van de gaswinning in Groningen. Het tegendeel is waar; de velden zijn bijna leeg en de gaswinning wordt afgebouwd totdat de winning in 2024 uiteindelijk ophoudt.

Enkele bezoekers hadden vragen over bevingen. Deze kunnen niet uitgesloten worden maar de velden vallen volgens TNO in de laagste risicocategorie. De velden worden continu gemonitord. Met uitzondering van een beving in Bergen aan Zee in 2001 zijn er in de afgelopen 40 jaar geen bevingen geregistreerd door het KNMI die toe te schrijven zijn aan de gaswinning uit de Bergen- en Groetvelden.

Vlak voor zomerperiode
Wethouder Frits Westerkamp was namens het college aanwezig bij de inloopbijeenkomst. Hij vindt het jammer dat de stukken vlak voor de zomervakantie ter inzage worden gelegd. “Het college had graag gezien dat de bewoners van Bergen meer tijd hadden gekregen om te reageren. Helaas is het door de regelgeving bij het ministerie niet mogelijk om de terinzagelegging na de zomervakantie te doen en kan ook de reactietermijn niet worden verlengd. We hebben daar wel op aangedrongen.”

Het was tijdens de inloopbijeenkomst mogelijk om direct een zienswijze in te dienen. Een aantal aanwezigen heeft dat ook gedaan.

Zienswijze indienen?
Een zienswijze indienen kan nog tot en met woensdag 15 augustus 2018. Wie de stukken nog wil inzien, kan terecht op het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR in Alkmaar.