ALKMAAR - De afgelopen maanden is er door AZ gewerkt aan het ontwerp van het nieuwe dak van het stadion en de gemeente heeft dat ontwerp getoetst. Dat heeft er toe geleid dat de gemeente nu de vergunning kan verlenen. Dit is een belangrijke eerste stap in het bouwproces. Tijdens het bouwproces gaat de gemeente vanuit zijn toezichthoudende rol in nauw overleg met AZ, nauwkeurig toezien op de veiligheid van het nieuwe dak. Er wordt daarmee geïnvesteerd in de samenwerking.


Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.