ALKMAAR - College van burgemeester en wethouders heeft van harte ingestemd met de voordracht van Maria Barnas (1973) als nieuwe stadsdichter. De in Hoorn geboren Barnas is schrijver, dichter en beeldend kunstenaar. Voor haar werk als dichter ontving ze meerdere prijzen. Vanuit haar huidige woonplaats Bergen wil zij zich inzetten om poëzie meer onder de aandacht te brengen en meer zichtbaar te maken in Alkmaar. Ook wil ze daarbij graag samenwerken met bestaande initiatieven en bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen.


Barnas treedt als nieuwe stadsdichter in de voetsporen van Joost Zwagerman, Margreet Schouwenaar en Joris Brussel. In haar rol als stadsdichter wordt verwacht dat zij minimaal vijf keer per jaar een gedicht voor Alkmaar creëert, gedichten voordraagt aan publiek en ook op andere manieren actief betrokken is bij de samenleving.

Burgemeester Schouten:

Alkmaar heeft een mooie traditie in de dichtkunst met bekende dichters zoals Geertruida Bosboom Toussaint, Joost Zwagerman en Hans Tentije. Maria Barnas past volgens mij heel goed in dit rijtje. Op dit moment gebeurt er al veel in Alkmaar. Er is een uitgebreid netwerk van verschillende initiatieven. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen van jonge dichters en makers. Ik denk dat het Maria Barnas met haar ervaring en kwaliteiten hier een waardevolle bijdrage aan kan leveren. Ik verheug me op haar eerste dichtregels.

Barnas

Barnas onderzoekt in haar gedichten, sculpturen en films hoe woorden en beelden samenhangen en botsen. De waarneming staat steeds centraal in haar werk. Barnas publiceerde drie romans. Haar poëziedebuut Twee zonnen (2003) werd bekroond met de C.Buddingh’-prijs. “Maria Barnas overrompelde direct met een eigen toon: peinzende muzikale poëzie, wanhopig en geestig, krachtig en breekbaar, met een transparantie die bij herlezing complexer wordt”, aldus de jury van de Cees Buddingh’-prijs. In 2009 ontving zij de J.C. Bloemprijs voor Er staat een stad op. In 2005 verscheen Binnenzee, een wandeling in dichtvorm. In 2013 volgde Jaja de oerknal, bekroond met de Anna Bijns Prijs. Haar meest recente dichtbundel is Nachtboot (2018). In mei van dit jaar verschijnt haar nieuwe bundel Diamant zonder r, over de vraag of je thuis kunt zijn in (een) taal.

Barnas, van 2007 tot 2010 columnist voor het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad, schrijft voor dezelfde krant over poëzie. Barnas is redacteur van literair tijdschrift De Gids en als advisor verbonden aan de Rijksakademie, Amsterdam. In 2015 werd zij benoemd tot lid van de Akademie van Kunsten.

"Ik verheug me erop poëzie in Alkmaar zichtbaarder te maken, niet alleen door optredens te organiseren met dichters (waartoe ik ook rappers en spoken word artiesten reken) zou willen uitnodigen, maar ook door te kijken naar hoe het lezen en schrijven van gedichten een meer maatschappelijke rol kan spelen op scholen, in de bibliotheek en bijvoorbeeld in het te openen asielzoekerscentrum. Ik wil ook op zoek gaan naar onverwachte plekken om poëzie te laten opduiken. Alle suggesties zijn welkom! Daarnaast zal ik zelf natuurlijk ook blijven schrijven en zal ik Alkmaar en de Alkmaarders een gezicht geven in mijn werk."

Keuze

De selectie van de stadsdichter is tot stand gekomen door middel van voordrachten van een commissie bestaande uit dichters, deskundigen en poëzieliefhebbers: Erna Winters, Joris Miedema, Patrick van Mil, Pieter Boskma en Gerben Hermanus. Zij hebben gezamenlijk negen dichters voorgedragen. Vijf daarvan hebben blijk van interesse gegeven in het Stadsdichterschap. Deze vijf dichters zijn voorgelegd aan de selectiecommissie, bestaande uit: Victor Schiferli, Thomas Möhlmann, Inge Bak, Rob Komen en Joris Brussel. Zij hebben Maria Barnas voorgedragen aan het college van B&W.

Volgens de commissie is Barnas de meest geschikte kandidaat voor de functie vanwege:

  • haar ervaring die blijkt uit de verschillende dichtbundels die zij heeft gepubliceerd;
  • haar kwaliteit die blijkt uit de verschillende literaire prijzen die zij heeft ontvangen, en
  • haar nationale en internationale bekendheid en erkenning