ALKMAAR - Het Van der Meij College in Alkmaar wordt aangesloten op het duurzame warmtenet van de regio Alkmaar. Op dinsdag 13 maart vond in het bijzijn van wethouder duurzaamheid Jan Nagengast (CDA) en wethouder Onderwijs Elly Konijn (D66) de officiële ondertekening van het contract met HVC plaats. Met de aansluiting op het warmtenet gaat de school groene warmte gebruiken in plaats van aardgas. Er zijn inmiddels al drie scholen aangesloten op het warmtenet.

Het Van der Meij College krijgt straks warmte van de bio-energiecentrale van HVC, waardoor de geleverde warmte 100% groen is. Arjan ten Elshof, directeur Duurzame energie van HVC: ‘We juichen het toe dat het Van der Meij College ook overgaat op duurzame warmte. Ieder gebouw dat op het warmtenet wordt aangesloten draagt bij aan de vermindering van CO2. In het geval van het Van der Meij College levert dit jaarlijks een CO2 -reductie van 125 ton op. Dit is te vergelijken met de vermeden uitstoot van ongeveer 50 auto’s die elk 20.000 kilometer per jaar rijden.’

Duurzame gemeente

De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Er ligt een grote opgave. In 2050 moeten ruim 7 miljoen huishoudens van het gas af. Woningcorporaties, HVC en de gemeente Alkmaar zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet in de regio Alkmaar. Wethouder Duurzaamheid Jan Nagengast (CDA): ‘Het Alkmaarse warmtenet is vrij uniek. De meeste warmteprojecten richten zich namelijk vooral op nieuwbouw, maar in Alkmaar gaat het warmtenet ook bestaande gebouwen van warmte voorzien. Juist omdat de bestaande bouw met beperkte isolatie doorgaans meer warmte verbruikt, kan aansluiten op het warmtenet een interessante optie zijn.’

Van der Meij

Het warmtenet is één van de maatregelen die het Van der Meij College heeft genomen om een steeds groenere school te worden. Zo zal ook het gebouw van het Van der Meij worden voorzien van honderden zonnepanelen, waarmee de duurzaamheid en het groene karakter verder worden onderstreept. Ook deze panelen worden naar verwachting nog dit jaar geplaatst.