ALKMAAR - De eerste resultaten van het onderzoek naar de constructie van de Singelgarage na de brand wijzen uit dat er geen constructieve schade is aan de hoofddraagconstructie. Aan totaal negen kanaalplaatvloeren, vier bij de ene brandhaard en vijf bij de andere, is wel schade vastgesteld. Deze moeten worden vervangen.

Naast inspectie op zicht heeft Adviesbureau Hageman de vloerplaten met camera in de holtes onderzocht. De beschadigde kanaalplaatvloeren zijn dusdanig aangetast zijn dat deze niet meer zijn te herstellen. Onder andere de voorspanning van de wapening is verloren. Er zijn geen mogelijkheden om de huidige platen ter plekke te repareren. Dit betekent dat deze verwijderd moeten worden en er nieuwe voor in de plaats komen. De platen zijn circa 60cm breed en hebben een lengte van circa 14 meter. De platen zijn 40cm dik.

Het is nog te vroeg om een concreet tijdspad aan het herstel te koppelen. Gemeente Alkmaar gaat uit van enige maanden. Gemeente Alkmaar stelt een plan van aanpak op.