BERGEN - Burgemeester drs. H. Hafkamp van Bergen reikt op woensdagmorgen 26 april 2017 vanaf 10.45 uur in de St. Adelbertusabdij in Egmond-Binnen, aan zes inwoners van de gemeente Bergen een Koninklijke onderscheiding uit ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.

De onderscheidingen worden uitgereikt aan:

1. De heer drs. J.H. Apotheker te Bergen

De heer Apotheker wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Bij de toekenning van de onderscheiding is in overweging genomen de aard, duur, internationale uitstraling en betekenis van zijn activiteiten op het terrein van onderwijs en wetenschappen.

Onderscheiding: Officier in de Orde van Oranje-Nassau

2. Mevrouw M.A. Edel-Blankestijn te Egmond aan den Hoef

Mevrouw Edel-Blankestijn wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, met als zwaartepunt haar activiteiten op het gebied van de hockeysport.

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

3. De heer ing. A.J. Grahmbeek te Egmond-Binnen

De heer Grahmbeek wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd en die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

4. De heer H. Kok te Schoorl

De heer Kok wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, met als zwaartepunt de activiteiten op het terrein van dorpscohesie.

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

5. De heer G. van der Leeden te Bergen

De heer Van der Leeden wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd en die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving bijzondere waarde hebben

Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

6. De heer C.J.A. Sal te Egmond aan Zee

De heer Sal wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Waarbij bij de toekenning van de onderscheiding in overweging is meegenomen zijn totale verdiensten gelet op de aard, duur, landelijke uitstraling en betekenis van zijn activiteiten.

Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau