DEN HAAG - Met opnieuw sluiting van de horeca als gevolg van de coronamaatregelen wordt de openbare toiletvoorziening op het Kerkplein in Alkmaar weer in gebruik genomen. Voor een veilige en gastvrije ontvangst van winkelend publiek in de binnenstad zijn naast de toiletten diverse andere maatregelen en voorzieningen getroffen.

Afgelopen week heeft het Kabinet opnieuw een (gedeeltelijke) lockdown ingesteld, waarbij de horeca voor een periode van tenminste vier weken gesloten moet blijven. Daarmee komt de beschikbaarheid van toiletten voor bezoekers aan de binnenstad ook weer in het gedrang. Reden voor de gemeente de toiletten op het Kerkplein, die onlangs werden weggehaald, weer terug te plaatsen. Afhankelijk van vervolgbesluiten van het Kabinet over de lockdown, wordt bekeken of het gebruik ook na vier weken wordt voortgezet. Ook de reeds bestaande toiletvoorziening op het Waagplein (met invalidentoilet) blijft tenminste voor die periode beschikbaar.

Welke maatregelen/voorzieningen zijn er verder getroffen in de binnenstad?
Voor een veilig bezoek aan de binnenstad met inachtneming van de 1,5 meter afstand, zijn de volgende maatregelen en voorzieningen getroffen:

- Billboards bij entrees van de binnenstad wijzen bezoekers op de gedragsregels; Voor de goede doorstroming van het winkelend publiek is in de hoofdstraten straatmeubilair (banken e.d.) weggehaald, zijn uitstallingen voor winkels niet toegestaan, is een gedeeltelijk fietsverbod ingesteld tussen de zijstraten van de Langestraat en De Laat en is op aangewezen locaties een voetgangersgebied ingesteld, waar het meevoeren van fietsen niet is toegestaan;
- Er zijn speciale vakken aangebracht om (brom-)fietsen te parkeren;
- Bebording, belijning en pijlen geven looproutes aan op straat en grondstickers voor winkels geven opstelplekken aan voor wachtende klanten;
- Met de druktemeter-app kunnen bezoekers zich laten informeren over de actuele drukte in de binnenstad. Bij ‘overcrowding’ geeft de app bezoekers aan de binnenstad te mijden of te verlaten (het telefoonnummer van de druktemeter is 06-4852 9976);
- In de binnenstad zijn handhavers aanwezig om toe te zien op de naleving van de corona-maatregelen;
- Bij de toegang tot het winkelgebied wijzen city-hosts bezoekers op looproutes en het niet mogen meevoeren van fietsen in het voetgangersgebied.

Wat zijn de openingstijden van de toiletten op Waagplein en Kerkplein?

Zondag en maandag van 12.00 tot 18.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur.