ALKMAAR - Op De Laat worden tijdelijk twee extra toezichtcamera’s geplaatst. Al geruime tijd ervaren de bewoners en ondernemers op de Laat overlast van jongeren, ter hoogte van de Brillesteeg en Krebbesteeg. De camera’s worden ingezet om de overlast terug te dringen en blijven minimaal drie maanden staan.


De Laat is voor iedereen en dus kan het niet zo zijn dat een bepaalde groep overlast veroorzaakt voor anderen. De jongerenoverlast heeft een negatief effect op het veiligheidsgevoel van de bewoners, ondernemers en passanten.

Interventies

Het gebiedsteam centrum staat in goed contact met de bewoners en ondernemers. Vanuit het gebiedsteam zijn er interventies (inzet van jongerenwerk, contact met jongeren en hun ouders/verzorgers, inzet van handhaving en inzet van politie) gedaan. Deze interventies hebben op dit moment onvoldoende effect op de ervaren overlast.

Tijdelijke extra cameratoezicht

Dit én signalen van bewoners en ondernemers leiden ertoe dat de burgemeester heeft besloten om tenminste voor de duur van drie maanden extra cameratoezicht in te zetten. Het doel van de cameratoezicht is om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de overlast en om het veiligheidsgevoel van bewoners en ondernemers te verbeteren.