Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft het College van BW van Alkmaar gevraagd tijdelijk extra asielzoekers te mogen huisvesten in het plaatselijke AZC. In plaats van aan de huidige 440 zou het complex dan aan 480 vluchtelingen onderdak bieden.

Er zijn momenteel grote vluchtelingenstromen in de wereld. Aan onze grenzen melden zich meer asielzoekers. Dit dwingt het COA zo snel mogelijk extra opvangplekken te regelen. In Goes en Zwolle zijn hallen ingericht voor honderden extra asielzoekers. In andere gemeenten, waaronder Alkmaar, wil het COA tijdelijk extra noodopvang bieden binnen bestaande asielzoekerscentra.

Het College heeft besloten de uitbreiding van de noodopvang in Alkmaar voorlopig tot 1 januari 2016 toe te staan. Om de extra instroom te kunnen huisvesten gaan op het AZC alle appartementen en slaapkamers worden benut en worden er 40 mensen opgevangen in de sporthal op het eigen terrein.

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de komst van extra asielzoekers.