ALKMAAR - Het college van de gemeente Alkmaar heeft na een openbare selectie besloten dat Thunnissen de locatie van de voormalige Matthiasschool mag gaan ontwikkelen. Op de locatie worden twaalf duurzame eengezinswoningen gebouwd met een knipoog naar de Amsterdamse School architectuurstroming. Wethouder Paul Verbruggen en directeur Roel van Drongelen (TN Ontwikkeling bv) tekenden donderdag 18 februari de overeenkomst.

De gemeente Alkmaar heeft eerder besloten om via een openbare selectie een ontwikkelaar te selecteren voor de locatie van de voormalige Matthiasschool in Alkmaar. De ontwikkelaar moet voor eigen rekening en risico een woningbouwprogramma realiseren, dat past binnen de (stedenbouwkundige) randvoorwaarden. Het doel van deze selectieprocedure was om een geschikte partij te selecteren met kwalitatief het beste plan tegen de beste prijs. Uit 20 inzendingen heeft het college Thunnissen geselecteerd.

''Het plan is een mooi voorbeeld van de gemeentelijke ambities voor binnenstedelijke herontwikkeling. Kwalitatief, duurzaam en Thunnissen realiseert op korte termijn 12 nieuwe woningen in een krappe woningmarkt.”Wethouder Paul Verbruggen

Robuuste eengezinswoningen
Op de locatie van de voormalige Matthiasschool worden door Thunnissen twaalf duurzame woningen gebouwd. De twaalf robuuste eengezinswoningen, die verdeeld zijn in twee woonblokken, worden gekenmerkt door de architectonische stijl ‘De Alkmaarse School’. De Alkmaarse school verwijst naar de voormalige school en is bovendien een knipoog naar de Amsterdamse School architectuurstroming.

Het ontwerp
Op de hoek van de Coornhertkade is het meest in het oog springende architectonische element ingezet; een ronde hoek met daarnaast een integraal mee ontworpen cluster van bergingen. Op deze wijze kunnen de achtertuinen van de woningen een optimale diepte krijgen. Om de doorkijk vanuit de woonwijk naar het Park Oosterhout te benadrukken zijn de woonblokken 15 meter uit elkaar geplaatst waardoor er een open ruimte ontstaat. Door in deze open ruimte zoveel mogelijk groen op te nemen wordt de verbinding van het park met de woonwijk versterkt. In het ontwerp hebben de twee woonblokken gezamenlijk een begin – in de vorm van een ronde hoek met bergingscluster – en een eind. Het einde van het woonblok heeft een vergelijkbare gevel met daarin de tekst: Alkmaarse school, verwijzend naar de ‘oude’ Alkmaarse school die op deze plek stond en de stijl die is toegepast in het ontwerp dat is ontworpen door M3 Architecten uit Rijswijk.


''Met het plan ‘De Alkmaarse School’ geven wij op korte termijn invulling aan de ambities van de gemeente op de locatie van de voormalige Matthiasschool. Er komt een gloednieuw en tijdloos woningbouwplan met gezinswoningen waar momenteel zeer veel vraag naar is
.” Roel van Drongelen

Klik hier voor meer informatie.