ALKMAAR - Op donderdag 28 maart ontving winkelcentrum De Mare, in aanvulling op de derde ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), de themaster Overvalpreventie. Maarten Duijn van het CCV en wethouder Economische Zaken Pieter Dijkman reikten de onderscheiding uit aan de projectgroep.

In het project Keurmerk Veilig Ondernemen wordt samengewerkt aan een aantrekkelijk en veilig winkelgebied. Dit is een continu gezamenlijk proces, waarin zij zich steeds verder bekwamen. Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie startte het Centrum Criminaliteitspreventie & Veiligheid (CCV) in 2018 met enkele pilots, waarin extra aandacht was voor het thema overvallen. Voorwaarde voor deelname aan de pilot was dat het winkelgebied minimaal de derde ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen heeft ontvangen. Winkelcentrum De Mare deed mee aan deze pilot.

Samen met een projectgroep, die bestaat uit ondernemers, beheer, gemeente, woningcorporaties, beveiliging, BOA’s, politie, ondernemers, brandweer en het CCV is gewerkt aan onder meer goede verlichting, training van personeel, parkeerterreinen en voorlichting van ondernemers. Ook heeft een schouw overdag en in de avond van het gebied plaatsgevonden.