ALKMAAR - In maart vond de Regionale Werkconferentie Noord-Holland Aanpak Mensenhandel plaats in TAQA Theater De Vest in Alkmaar. De belangstelling voor de werkconferentie, geïnitieerd door de gemeente Alkmaar en CoMensha, was groot. Zo’n 230 deelnemers, voornamelijk van gemeenten, politie, justitie, onderwijs, (jeugd)zorg- en opvanginstellingen uit de (politie)regio Noord-Holland, waren aanwezig. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde werkconferentie, waarbij er door de aanwezigen goed is meegedacht om mensenhandel samen aan te pakken.

Samen tegen mensenhandel
De werkconferentie bestond uit een plenair deel met aansluitend vier deelsessies. In het plenaire deel kwamen sprekers aan bod die landelijk een rol vervullen in de aanpak van verschillende vormen van mensenhandel: seksuele uitbuiting, overige arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Na het plenaire deel volgden vier deelsessies waar deelnemers en organisaties met elkaar in gesprek gingen om na te gaan hoe mensenhandel in de regio Noord-Holland beter kan worden gesignaleerd. En daarmee mannen, vrouwen en kinderen te beschermen tegen verschillende vormen van uitbuiting.

Sprekers
Dagvoorzitter Naïma Azough, voormalig tweede kamerlid en voorzitter van de commissie ‘Aanpak meisjesslachtoffers/loverboys/mensenhandel in de zorg voor Jeugd’ (VWS), leidde alles in goede banen. Andere sprekers in het plenaire deel waren mevrouw Anita Vegter Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, Gerrit van der Burg voorzitter van het Landelijke Task Force, Mensenhandel Ina Hut, directeur bestuurder CoMensha, Keetie Saman, zorgcoördinator in Noord-Holland en Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Preventief samen werken
Burgemeester Piet Bruinooge, lid van de Landelijke Task Force Mensenhandel en voorzitter van de Regiotafel Mensenhandel Noord-Holland, kijkt terug op een zeer geslaagde conferentie. Hij benadrukte dat de maatschappij de signalen van mensenhandel niet herkent, maar de signalen pas ziet als het leed al is geschied. En dat leed raakt hem. Daarom wil hij met de mensen uit de regio die vanuit hun professie met mensenhandel te maken hebben meer preventief aan de slag om signalen van mensenhandel eerder te herkennen.

Als wij elkaar eerder weten te vinden, kunnen we mensenhandel efficiënter en effectiever bestrijden, kunnen we slachtoffers helpen en niet te vergeten, de daders oppakken”.
- burgemeester Piet Bruinooge