Tegemoetkoming extra kosten chronisch zieken

Door Redactie op Dinsdag 16 mei 2017 08:46   Gemeente   gemeente, tegemoetkoming, schoonmaakondersteuningBron: Gemeente Bergen


Tegemoetkoming extra kosten chronisch zieken

BERGEN - Mensen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, hebben vaak hoge kosten door medicijngebruik, artsenbezoek (reiskosten), behandelingen en dergelijke. Voor deze zogenaamde meerkosten kunnen mensen zich verzekeren, maar de verzekering vergoedt niet alle kosten. 

Een deel van de groep chronisch zieken en mensen met een beperking heeft het sinds de veranderingen in het sociale domein financieel moeilijk vanwege hogere tarieven, hogere eigen bijdragen of een stapeling van kosten die niet meer worden vergoed. De gemeente Bergen gaat ook in 2017 deze mensen financieel tegemoetkomen als ze ook schoonmaakondersteuning krijgen. De gemeente gaat namelijk de kosten van het eigen aandeel aan deze ondersteuning vergoeden.

Wie komt er voor deze regeling in aanmerking?
Inwoners kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen als ze ook schoonmaakondersteuning krijgen, maar die moeilijk kunnen betalen. Het gaat om de groep inwoners met een laag inkomen en beperkt vermogen maar ook om inwoners met een inkomen boven het sociaal minimum, die toch onder de 120% van de bijstandsnorm uit komen door de kosten die zij maken, óf doordat zij niet kunnen deelnemen aan bepaalde vergoedingsregelingen, óf doordat ze weinig vermogen hebben.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming is voor maximaal acht uur per vier weken. De kosten van meer uren schoonmaakondersteuning komen voor eigen rekening. In 2016 gold ook een tegemoetkoming van de gemeente voor deze doelgroep. Dit jaar is de tegemoetkoming voor de kosten van het eigen aandeel aan de schoonmaakondersteuning, en dus niet langer voor de overige kosten. Inwoners in deze doelgroep kunnen van de regeling gebruikmaken tot eind 2017.

Meer informatie via het Sociaal Team

De gemeente informeert alle mensen die vorig jaar voor deze regeling in aanmerking zijn gekomen. Anderen die denken in aanmerking te komen voor deze regeling, kunnen contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente via telefoonnummer (072) 888 00 00 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur; van 9.00 tot 11.uur kan een consulent u direct te woord staan)