ALKMAAR - De gemeenteraad van Alkmaar heeft op 14 maart ingestemd met een structurele subsidieverhoging van € 424.000 per jaar voor het poppodium.

Met dit besluit is Victorie verzekerd van een duurzame toekomst. Het poppodium zet zich in om het veelzijdige en onderscheidende aanbod voor jong en oud verder te ontwikkelen, waarbij meer ruimte is voor vernieuwing en experiment. Om deze opdracht te volbrengen moet het poppodium naast de subsidie 2,5 miljoen euro aan eigen inkomsten genereren.

Victorie kwam in de problemen doordat er in de planfase verkeerde inschattingen zijn gemaakt. Het subsidiebedrag dat destijds was gecalculeerd bleek niet voldoende om de ambitie voor een regionaal poppodium waar te maken. Zowel onderzoeksbureau Langeveld Consultancy als LAgroup kwamen tot deze conclusie. Het poppodium levert een belangrijke bijdrage aan het culturele klimaat in Alkmaar en de regio. Daarnaast is het van belang voor de ontwikkeling van Overstad als cultuurcluster.

Wethouder Christian Braak namens het college:‘We zijn ontzettend blij dat het poppodium duurzaam behouden kan worden voor de stad, zodat iedereen – uit Alkmaar en de regio en van jong tot oud - van popmuziek kan genieten. Victorie is een plek om trots op te zijn, nu en in de toekomst’.