STOMPETOREN - Stompetoren is winnaar van de kerstboom versierwedstrijd geworden. Samen met kinderburgemeester Miya Scheltinga ging wethouder Ad Jongenelen naar de winnende kerstboom in Stompetoren om daar de prijs uit te reiken. De winnaars mogen namelijk als gast van de wethouder, het volgende kaasmarktseizoen de bel luiden op de Alkmaarse kaasmarkt. Een taak die de kaasvader alleen aan prominente gasten toevertrouwt!


Kerstbomen brengen sfeer en horen bij de koude decembermaand. Dit jaar is niet alleen de stad voorzien van kerstbomen maar werd ook aan de dorpsraden gevraagd of zij ook een kerstboom in hun dorpskern wilden. In totaal zijn er acht bomen in de dorpskernen geleverd. De aangevraagde bomen zijn ‘kaal’ door Stadswerk072 afgeleverd. Daarbij werden de dorpsraden en inwoners uitgedaagd om ze naar eigen inzicht en creativiteit te versieren. Wethouder Ad Jongenelen loofde een leuke prijs uit voor de mooist versierde boom; het luiden van de bel op de kaasmarkt.

Vanuit Markenbinnen, Stompetoren en Graft zijn er foto’s van prachtig versierde kerstbomen voor de wedstrijd gestuurd. Maar na een stemcampagne op Alkmaar Prachtstad kwam er volgens het publiek een winnaar uit: Stompetoren.

Stompetoren

De Dorpsraad Stompetoren plaatste een oproep om samen de boom te gaan versieren op Facebook. En zo geschiedde, op zaterdag 17 december kwamen er vele inwoners op het dorpsplein samen om de kerstboom te versieren. Met als resultaat de winnende boom. De dorpsraad organiseert nog een loting onder de mensen die hebben geholpen met versieren om de prijs te verzilveren.

Bewonersinitiatieven

Via het bewonersinitiatief konden ook wijken in Alkmaar een subsidieaanvraag indienen voor een kerstboom in de wijk. Daarvoor zijn 12 aanvragen ontvangen via de gebiedsregisseurs van de gemeente Alkmaar. Daarmee zijn ook een groot aantal wijken in Alkmaar in kerstsfeer gebracht.

Kinderburgemeester Miya Scheltinga mocht de cheque, samen met wethouder Ad Jongenelen overhandigen aan voorzitter Sylvester Liefting van de dorpsraad Stompetoren.