ALKMAAR - Winkelen en genieten van het groen gaan binnenkort samen in de binnenstad van Alkmaar. Afgelopen dinsdag besloot het college van B&W een aanvraag bij het stimuleringsfonds om de prachtstraatjes te vergroenen goed te keuren en te voorzien van de nodige budgetten. Hiermee bekrachtigt het college het advies van de beoordelingscommissie van het stimuleringsfonds, die het plan goed vonden aansluiten bij de doelstelling van het fonds; het versterken van de Alkmaarse economie. Het is tot nu toe de grootste bijdrage die is toegekend uit het stimuleringsfonds.

Het Alkmaars Bolwerk werkt al enige tijd samen met de Gemeente om de binnenstad te vergroenen om zo een bezoek aantrekkelijker te maken. De behartiger van de winkeliersbelangen in de binnenstad diende dit najaar de aanvraag in. Van ‘place to buy’ naar ‘place to be’ noemen ze de verandering die dit project in gang moet zetten. Het vergroenen helpt bij het tegengaan van leegstand en het aantrekken van bezoekers.

Het college besloot eerder al te investeren in het aantrekkelijker maken en vergroenen van winkelstraat De Laat. De aanvraag van het Alkmaars Bolwerk bij het stimuleringsfonds laat zien dat ondernemers toekomst zien in de Alkmaarse winkelstraten. Het stimuleringsfonds draagt € 332.296,- bij om de transformatie van deze winkelstraten mogelijk te maken. De 'Prachtstraatjes' bestaan uit de Boterstraat, Payglop, Hoogstraat, Achterstraat, Koorstraat, Houttil, Schoutenstraat en het Ritsevoort.

Stimuleringsfonds

Snel na het ingaan van de coronamaatregelen afgelopen voorjaar besloot het de gemeenteraad een stimuleringsfonds in het leven te roepen en 1,5 miljoen beschikbaar te stellen. De weg naar het stimuleringsfonds wordt goed gevonden. Inmiddels is er voor meer dan twee miljoen euro aangevraagd bij het fonds. Bijna 6 ton is inmiddels toegekend aan 6 verschillende initiatieven met betrekking op cultuur, ondernemersklimaat en horeca.

Verder is een bijdrage toegekend aan:

- La Sfera Armoniosa
- Sprankelend Alkmaar
- Terrastent Waagplein
- Peeshow
- Winterterras Platte Stenenbrug

Ideeën en initiatieven die bijdragen aan de versterking van de Alkmaarse economie kunnen ingediend worden via www.alkmaar.nl/stimuleringsfonds Hier vind je ook informatie over de voorwaarden om een bijdrage te ontvangen uit het stimuleringsfonds.