ALKMAAR - Sterk Beton B.V. en Gemeente Alkmaar onderzoeken de mogelijkheden voor verplaatsing van de onderneming naar een nieuwe locatie elders in Alkmaar.

Al investeert Sterk Beton nog steeds in continuïteit op de huidige locatie aan de Herculesstraat, op termijn is deze plek voor het bedrijf minder optimaal. In de Kanaaloevervisie geeft de gemeente zones aan langs het Noordhollands Kanaal om om te vormen van bedrijventerreinen naar een gemengd woon- en werkgebied. Hieronder ook het deel van industrieterrein Overdie met de fabriek, mortelcentrale en opslagsilo’s van Sterk Beton. Functies dus die zich minder goed laten verenigen.

Sterk Beton en Gemeente Alkmaar hebben daarom de intentie uitgesproken om gezamenlijk te werken aan verplaatsing van het bedrijf, wat door beide wordt gezien als de meest wenselijke oplossing.