ALKMAAR - Op dinsdag 29 augustus om 19.00 uur hebben de voorzitters van de regiegroepen van De Dag van het Bewonersinitiatief het genoegen om de bel van de Alkmaarse kaasmarkt te luiden. Hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen. Zij doen dit op uitnodiging van wethouder Victor Kloos (OPA).

Regiegroepen Alkmaar


Als inwoners van gemeente Alkmaar een initiatief hebben voor hun buurt of wijk, dan is hiervoor geld beschikbaar. De ideeën worden ter advisering voorgelegd aan de regiegroep van de wijk waar het idee betrekking op heeft. De regiegroepen bestaan uit bewoners uit de wijk. Zij beoordelen samen of de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen en bepalen welke initiatieven voor subsidie in aanmerking komen. In totaal zijn er elf regiegroepen in Alkmaar die de subsidieaanvragen kunnen beoordelen.

Dag van het bewonersinitiatief


Op 4 november is het de 'Dag van het bewonersinitiatief'. Hieraan is een wedstrijd gekoppeld waar de tien beste ideeën maximaal € 4.000 per initiatief kunnen winnen om het plan uit te voeren. Om mee te doen aan de wedstrijd kunnen alle inwoners van de gemeente Alkmaar tot 16 oktober het idee indienen. De wedstrijd is uitgeschreven om inwoners te stimuleren om meer ideeën aan te dragen. Wethouder Kloos nodigt de inwoners van gemeente Alkmaar van harte uit hun initiatieven in te dienen om samen de stad nog leuker en mooier te maken.