ALKMAAR - Het Stadskantoor in Alkmaar is onlangs aangesloten op het warmtenet van HVC. Vanaf nu wordt er in het Stadskantoor geen aardgas meer gebruikt. In plaats daarvan is de geleverde warmte volledig groen. Wethouder duurzaamheid Christian Braak en Arjan ten Elshof, directeur HVC, hebben hiervoor samen het wiel naar het warmtenet omgedraaid.

Warmtenet
Alle woningen en gebouwen moeten in 2050 aardgasvrij zijn. Dat is een hele opgave. Het betekent dat er gemiddeld 1600 woningen per jaar aangesloten moeten worden op een alternatieve manier van (water)verwarming en koken. In de regio Alkmaar ligt het warmtenet. Dit ondergrondse netwerk bestaat uit goed geïsoleerde leidingen waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water, afkomstig van de bio-energiecentrale van HVC in Alkmaar, wordt gebruikt om woningen en gebouwen in de directe omgeving mee te verwarmen en warm-tapwater te leveren. In de regio Alkmaar zijn er al diverse straten, wijken en bedrijven aangesloten op het warmtenet van Alkmaar. Gebouwen en woningen die via het warmtenet energie krijgen, stoten tot 95% minder CO2 uit dan door aardgas verwarmde woningen.

Verduurzamen
Gemeente Alkmaar stimuleert het verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen. De komende jaren helpt de gemeente de inwoners en ondernemers op weg. De gemeente zorgt dat informatie over verduurzaming duidelijk en goed te vinden is. Door samenwerking met verduurzamingsexperts worden de stappen behapbaar. Wonen in een verduurzaamde woning bespaart energie en verhoogt het comfort.

Flinke stappen
De aansluiting op het warmtenet van het Stadskantoor in Alkmaar draagt in belangrijke mate bij aan het verduurzamen van de stad. Jaarlijks is er hierdoor ongeveer 320 ton CO2-uitstoot minder. Dat staat gelijk aan de opbrengst van ruim 2000 zonnepanelen. Arjan ten Elshof, directeur HVC: “Daarmee is het Stadskantoor een prachtig voorbeeld van de verduurzaming in de binnenstad van Alkmaar. Als we naast woningen ook meer gebouwen in de binnenstad kunnen aansluiten op het warmtenet, dan maken we flinke stappen met het aardgasvrij maken. We bieden eigenaren van kantoren en bedrijven dan ook de mogelijkheid om installaties te bezoeken, zodat zij kennis kunnen maken met de voordelen van warmte.” De komende jaren worden er meer woningen en panden aangesloten op het warmtenet. Per wijk wordt hier een plan voor opgesteld.