ALKMAAR - Donderdag 15 september bezocht staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en digitalisering gemeente Alkmaar. Op tournee langs innovatieve gemeenten was ze in Alkmaar om te zien hoe de stad de zogenaamde digitale tweeling inzet om beleidsvraagstukken op te lossen.

Met de digitale tweeling wordt met hulp van allerlei data, die beschikbaar is over de stad, gezocht naar oplossingen voor stedelijke vraagstukken, zoals wonen, bereikbaarheid en klimaatverandering.

De fysieke stad heeft daarbij als het ware een digitale kopie of tweeling. Door deze data met elkaar in verband te brengen ontstaan er nieuwe inzichten en slimme oplossingen voor stedelijke knelpunten. De eerste fase van de digitale tweeling van Alkmaar is inmiddels klaar. Je vindt de digitale tweeling op de pagina’s van de gemeente.

Tour de Nederland

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseert samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken een ‘Tour de Nederland’. De tour bestaat uit een reeks thematische werkbezoeken. Als eerste is de Staatssecretaris te gast in Alkmaar. Bij het bezoek zijn ook de gemeente Den Haag en de gemeente Utrecht aanwezig. Thema van de bijeenkomst is ‘Innovatieve overheid’ en specifiek digitale tweelingen. Veel gemeenten ontwikkelen deze digitale tweelingen met als doel de integraliteit van opgaves inzichtelijk te maken, om uiteindelijk onder andere efficiëntie en zicht op data te realiseren.

Maatschappelijke opgaven

Gemeenten werken hard aan de grote maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat. Opgaven die niet op zichzelf staan, maar verweven zijn met elkaar. Bijvoorbeeld de woonopgave, deze raakt het fysieke en sociale domein. Goede volkshuisvesting vraagt immers naast het bouwen van huizen ook om betrouwbare energievoorziening, veilige mobiliteit, klimaatadaptatie en de juiste voorzieningen in de wijk met het oog op leefbaarheid en gezondheid. Gemeenten pakken die opgaven dan ook integraal op. Goede data op het gebied van energievoorziening, klimaatadaptatie, leefbaarheid, mobiliteit, noodzakelijke voorzieningen en milieu (stikstof, luchtkwaliteit) kunnen de verbanden zichtbaar maken en de efficiëntie en effectiviteit van gemeenten bij de realisatie van de opgaven vergroten.