ALKMAAR - In Alkmaar geloven we in de positieve waarde van sport voor mens en maatschappij. ‘Sport als doel’ in de vorm van plezier, ontspanning en (top)prestaties. Maar ook in de kracht van sport als aanjager van een meer vitale Alkmaarse samenleving.

Vergroten sportparticipatie

De afgelopen jaren is er door de gemeente in samenwerking met partners zoals Alkmaar Sport N.V. en lokale en landelijke sportaanbieders actief ingezet op sportstimulering, met als belangrijkste doelstelling het vergroten van sportparticipatie. De gemeente wil namelijk zo veel mogelijk Alkmaarders aan het sporten en bewegen krijgen én houden om zo een gezonde leefstijl bij haar inwoners te bevorderen. Om dat voor elkaar te krijgen wordt er ontzettend veel gedaan en bereikt.

Gericht invulling geven aan sportstimulering

Zo investeert Alkmaar in het faciliteren van diverse (wijkgerichte) activiteiten en initiatieven die Alkmaarders in de gelegenheid stellen en stimuleren om te gaan bewegen, met specifieke aandacht voor de jeugd en ouderen. Met behulp van een rijkssubsidie is een blijvende inzet van bijna 18 fte aan combinatiefunctionarissen (ook wel buurtsportcoaches genoemd) actief in de wijken, bij de 10 regionale trainingscentra, bij verenigingen en op 25 van de 38 basisscholen, wat een enorme boost geeft aan het sportonderwijs in Alkmaar. Ook prestatie- en subsidieafspraken met sportorganisaties en het bevorderen van een gezonde leefstijl afgestemd op het lokale gezondheidsbeleid zijn gerichte invullingen die bijdragen aan een meer vitale Alkmaarse samenleving.

Alkmaar investeert blijvend in sport

De motivatie van Alkmaar om sport nadrukkelijk op de agenda te hebben en houden resulteert in een succesvolle aanpak die werkt. Sport levert - met steeds meer bewegende Alkmaarders - een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de stad en regio. Of het nu gaat om een pannaveldje in de wijk, gratis naschoolse sportactiviteiten zoals Sport X, projecten als de Daily Mile en What’s Your Game op basisscholen, fitness voor senioren, ondersteuning van sportverenigingen of een innovatief meetsysteem als MyLaps bij steeds meer sportlocaties en accommodaties waarmee sporters met een chip tijden en afstanden kunnen meten: Alkmaar investeert blijvend in sport, in een zeer breed spectrum, want het stimuleren daarvan is in het belang van inwoners, scholen, sportorganisaties, verenigingen, bedrijven en andere gemeentelijke beleidsterreinen.