ALKMAAR - De speelpleinen in de gemeente Alkmaar zijn binnenkort officieel rookvrij. Kinderburgemeester Livia Balder gaf op 17 november officieel daartoe het startschot. Zij deed dit door een informatiebord Rookvrije Generatie te onthullen bij het Cruijff Court aan de Johanna Naberstraat in Alkmaar-Noord. De gemeente Alkmaar vraagt met de plaatsing van informatieborden en speciale stoeptegels iedereen deze speelplekken voortaan rookvrij te houden. Hiermee wil Alkmaar kinderen beschermen tegen de verleiding van roken en het schadelijke meeroken.

Wat verandert er bij de speelpleinen?
Iedereen is en blijft welkom bij de speelpleinen, ook mensen die roken! Wel vraagt de gemeente Alkmaar rokers om kinderen het goede voorbeeld te geven en alleenbuiten het zicht van kinderen en buiten de speelplek te roken. Dit geldt ook voor het roken van e-sigaretten en aanverwante producten.

Kinderen hebben recht op een gezonde omgeving. Met het rookvrij maken van speelplekken willen wij kinderen een schone en gezonde speelplek aanbieden. Het is aan ons als volwassenen om het goede voorbeeld te geven en te zorgen voor onze en hun gezondheid door niet te roken. Wethouder Elly KonijnKinderen zijn de toekomst en zij vinden roken hier niet bij horen. Ik ben blij dat we nu steeds meer plekken rookvrij maken, zodat kinderen niet gedwongen worden mee te roken. Je moet het eigenlijk omdraaien: alles is rookvrij. Je mag alleen nog roken waar dit aangegeven is

-Kinderburgemeester Livia Balder

Zien roken, doet roken

Iedereen wil dat kinderen kunnen spelen in een gezonde en veilige omgeving. Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Met een rookvrije speelplek geven we kinderen het goede voorbeeld, voorkomen we het schadelijke meeroken, vermijden we het gevaar van brandwonden én voorkomen we dat kinderen peuken oppakken en in hun mond stoppen. Stadswerk072 heeft op verzoek van de gemeente de borden en tegels geplaatst, zodanig dat ook de entree rookvrij is. Een rookvrije speelplek draagt bij aan de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’.

Rookvrije Generatie
De beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. “Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één te veel”, aldus de organisatie ‘Op weg naar een Rookvrije organisatie’. “We streven ernaar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken. Een speelplek is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrije speelplek bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie.’’