ALKMAAR - Erfgoedalkmaar.nl, de nieuwe website rondom erfgoed in de gemeente Alkmaar, is live.

Doel van erfgoedalkmaar.nl is de gemeente Alkmaar nog beter op de kaart te zetten als erfgoedgemeente. De website laat onder meer de resultaten zien van de politieke en bestuurlijke inzet op het gebied van archeologie, bouwhistorie en monumentenzorg. De website neemt je als het ware mee achter de schermen.

Op de website vind je de resultaten van onderzoek en artikelen over de verschillende aandachtsgebieden. Dat zijn de archeologische opgravingen (denk aan de ring en de schoen van Maria Tesselschade); bouwhistorisch onderzoek (met onder meer houtmonsters die dateringen leveren van huizen in de oude kernen) en verhalen over restauraties en verbouwingen van monumenten van particulieren. Erfgoedalkmaar.nl is er nadrukkelijk voor de achtergronden en de beleving van erfgoed. Voor alle regels, vergunningen en formulieren voor archeologie en monumenten blijft alkmaar.nl de aangewezen plek.