BERGEN - Op woensdag 10 mei is er van 19.00 - 20.30 uur een inloopbijeenkomst over de woningbouwplannen voor het T&O-terrein. Dit is het gebied tussen de Kogendijk- Jaap Wijandweg - Achterweg in Bergen. De bijeenkomst is in het gebied, in het T&O-gebouw, het buurthuis van de wijk Tuin- en Oostdorp.

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen heeft een plan gemaakt voor het gebied. Het plan wordt op deze avond gepresenteerd. Omwonenden en belanghebbenden kunnen reageren op het plan. Daarnaast verstrekt de gemeente informatie over de verdere procedure.

Plan KennemerWonen

Het plan van KennemerWonen bestaat uit 22 sociale huurwoningen en een nieuw dorpshuis. Omdat woningbouw niet past binnen het huidige bestemmingsplan, moet een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt om het plan mogelijk te maken.

Vervolg

Na de inloopavond worden de reacties verwerkt. De volgende stap is dat het college van B&W een principebesluit neemt. Vervolgens legt het college het principebesluit voor aan de gemeenteraad.