BERGEN - Maandag 15 januari gaat de nieuwe website SamenleveninBergen online. De openingshandeling wordt verricht door wethouder Jan Mesu samen met collegabestuurders uit de buurgemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo en organisaties die een spilfunctie hadden in het totstandbrengen van de website. Vertegenwoordigers van de media zijn welkom bij de openingshandeling op 15 januari om 11.00 uur in het gemeentehuis van Bergen (Zeezaal). Aanmelden vooraf stellen wij op prijs.

De wethouder licht toe: “Het webportaal wordt eenvoudig toegankelijk met een klik vanaf de homepage van de gemeentelijke website. Op deze plek kunnen onze inwoners informatie vinden over alles op sociaal gebied: of het nu gaat om informatie of tips over zorg, maaltijdverzorging, consultatiebureau, inburgering, vrijwilligerswerk, verslavingszorg, gezond blijven voor ouderen, of de contactgegevens van een therapeut in de buurt.” Het webportaal is gevuld door organisaties die actief zijn op het brede gebied van welzijn en die de inwoner van dienst kunnen zijn. Organisaties die nog niet vermeld zijn, kunnen nog aanhaken, via het aanmeldingsformulier in het webportaal. Ze kunnen hun eigen informatie online bijhouden.

Breed aanbod
De regio waarbinnen de bezoeker informatie zoekt, kan breder worden ingesteld dan de grenzen van de gemeente. Reden daarvan is dat Bergen een breed aanbod wil bieden, en daarvoor heeft samengewerkt met de buurgemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo. Omdat de gemeentelijke informatie op het gebied van welzijn voor een belangrijk deel dezelfde is, heeft de gemeente hier een efficiencyslag gemaakt.

Geen internet?

Inwoners die geen gebruik (kunnen) maken van internet en daarbij ook geen hulp hebben van familie, buren of vrienden, kunnen contact opnemen met een van de Sociaal Teams via telefoonnummer (072) 888 00 00 (op werkdagen 8.30-16.30 uur; van 9.00-11.00 uur kan een consulent u direct te woord staan).

Het systeem achter het webportaal komt van leverancier Elkander, die dit al eerder bouwde voor andere gemeenten. De opzet is samen gemaakt met partners in het gemeentelijk netwerk, waaronder de Adviesraad Sociaal Domein, Stichting Welzijn, mantelzorgorganisaties en jongerenwerkers.