BERGEN - De burgemeester heeft besloten per 1 november 2018 de woning op het adres Dreef 6 in Bergen te sluiten. Op dit adres is door de recherche een grote hoeveelheid harddrugs, bestemd voor de handel, aangetroffen. Dit is volstrekt ontoelaatbaar.

Omwille van de veiligheid en de leefbaarheid in de buurt heeft de burgemeester besloten tot sluiting van de woning voor een periode van zes maanden. Stichting Kennemer Wonen, eigenaar en verhuurder van het pand, is hierover geïnformeerd.

Omwonenden met vragen kunnen contact opnemen met de ambtenaar openbare orde en veiligheid, mevrouw H. Butter via het gemeentelijke telefoonnummer 072 888 0000.