HEILOO - Op woensdagavond 11 juli vindt de slotbijeenkomst plaats van het drieluik waarin we samen met bewoners op zoek zijn gegaan naar de meest waardevolle plekken in het landschap van Heiloo. De eerdere bijeenkomsten op 6 en 16 juni werden goed bezocht en leverden een schat aan informatie op over welke onderdelen van de geschiedenis van Heiloo gewaardeerd worden door de inwoners. Die onderdelen zouden bij toekomstige ontwikkelingen in de gemeente, zoals woningbouw of aanleg van nieuwe wegen, als inspiratie kunnen dienen of behouden moeten blijven. De gemeente Heiloo is namelijk bezig om een nieuw bestemmingsplan buitengebied op te stellen waarin de wensen van de bewoners ten aanzien van hun landschap een grote rol spelen.

De informatie is door Landschap Noord-Holland in samenwerking met de gemeente Heiloo verzameld en in een concept document verwerkt. Dit concept zal besproken worden op 11 juli met de aanwezigen. Na de zomer volgt de definitieve tekst, die aan de wethouder zal worden overhandigd en een plek zal krijgen in het nieuwe bestemmingsplan. Het te bespreken rapport staat op de site van de gemeente Heiloo en op de site van Landschap Noord-Holland.

De avond staat open voor iedereen, ook degenen die de andere bijeenkomsten niet hebben bijgewoond!
Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig.
Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee. Start is om 20.00 uur en rond 22.00 uur wordt de avond afgesloten.

Locatie
: Fletcher Hotel, Kennemerstraatweg 425, 1851 PD Heiloo