ALKMAAR - Sinterklaas is een kinderfeest. In de geschiedenis heeft het feest zich voortdurend aangepast aan de tijdgeest. Zo ook in de gemeente Alkmaar. Het Sinterklaascomité laat na overleg met burgemeester Schouten weten dat Piet het uiterlijk van de Pieten van het Sinterklaasjournaal volgt. De Alkmaarse Pieten hebben bovendien witte handschoenen, witte en gekleurde maillots en kleurrijke pruiken.

De NTR heeft met het Sinterklaasjournaal en de nationale intocht een nieuwe standaard neergezet met roetveegpieten. Gemeente Alkmaar en steeds meer gemeenten in Nederland hebben zich aangesloten bij deze lijn, waardoor een eenduidig beeld ontstaat en alle energie gericht kan worden op het organiseren van een leuk kinderfeest.

Lida Mathot (Voorzitter Stichting Intocht Sinterklaas Alkmaar) kijkt uit naar de intocht:

De intocht van Sinterklaas moet ook dit jaar in Alkmaar een ongestoord kinderfeest zijn. Vele vrijwilligers staan weer in de startblokken om er een feest voor ieder kind van te maken. Dat geldt ook voor on ze Sint en zijn Pieten nieuwe stijl. We hebben er veel zin in.

Sinterklaas is een fantastisch kinderfeest waarbij ik graag van de partij ben. De discussie over de Pieten is nog altijd actueel. Ik vind het dan ook goed dat het Sinterklaascomité opnieuw stappen zet in de aankleding van Piet. Ik wens van harte dat dit bijdraagt aan een hele mooie intocht, voor ieder kind.