BERGEN - Vandaag tekenden Schrama BV en wethouder Rasch namens de gemeente Bergen de anterieure exploitatieovereenkomst voor het plan ‘de 7 dorpelingen’ op de Harmonielocatie in het centrum van Bergen.

Deze ondertekening moet plaatsvinden voordat de raad een besluit neemt over het bestemmingsplan aanstaande donderdag.

Tekenen voorafgaand aan raadsbesluit

In een anterieure exploitatieovereenkomst staan afspraken over bijvoorbeeld de kosten voor het bouwrijp maken van de grond, de rolverdeling en de prijs van de grond. Het tekenen van zo’n overeenkomst moet plaatsvinden voordat de raad een definitief besluit neemt over het bestemmingsplan, zodat de gemeente zekerheid heeft dat een ontwikkelaar het plan ook daadwerkelijk gaat realiseren. De gemeenteraad besluit aanstaande donderdag over het bestemmingsplan. De raadsvergadering begint om 19:30 uur in de Blinkerd in Schoorl. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Meer informatie

Meer informatie en het bestemmingsplan ‘de 7 dorpelingen’ over Mooi Bergen vindt u op www.mooibergen.nl