ALKMAAR - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 februari jongstleden het besluit genomen om de aanvragen van de schoolbesturen van Ronduit en SAKS beide toe te kennen. Dit betekent dat de SOED (Scholen onder één dak) in de Vroonermeer gerealiseerd kan worden. Wethouder Konijn (D66): “Ik ben blij dat de besturen van Ronduit en SAKS elkaar op een professionele en constructieve wijze hebben gevonden. Daarbij staat één belang voorop. En dat is het belang van het kind. Zij zitten straks in een frisse school met voldoende ruimte in hun eigen wijk. En de ouders kunnen kiezen voor onderwijs van Ronduit of SAKS.”

SOED

De SOED die gebouwd wordt is qua grootte afgestemd op het huisvesten van maximaal 20 groepen in de Vroonermeer. In het gebouw krijgen allebei de schoolbesturen ruimte toegewezen, afhankelijk van het aantal leerlingen dat bij hen staat ingeschreven. In de SOED wordt gezamenlijk gebruik gemaakt van verschillende ruimten zoals bijvoorbeeld de aula.

Constructief

Onder leiding van wethouder Konijn voerden de schoolbesturen van Ronduit en SAKS vijf constructieve gesprekken om tot overeenstemming te komen. Op 6 februari is door beide besturen overeenstemming bereikt over de uitgangspunten op hoofdlijnen. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in een document dat beide schoolbesturen ondertekenden. Nu de schoolbesturen van SAKS en Ronduit overeenstemming hebben over de uitgangspunten en een collegebesluit heeft plaatsgevonden, kan hier uitvoering aan gegeven worden. De verwachting is dat het eerste kwartaal 2018 de 1e paal geslagen wordt.