De samenwerking tussen de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk in HAL-verband krijgt verder vorm. Hiertoe is door de drie gemeenten het ‘Convenant naar SSC’ ondertekend op 3 maart te Alkmaar.


Met de ondertekening van het ‘Convenant naar SSC’ zijn nu stappen gezet voor samenwerking van de ondersteunende, interne diensten van de drie gemeenten. Het gaat niet alleen om de facilitaire of logistieke diensten, maar ook de juridische, financiële en personele afdelingen. Deze worden op termijn verenigd in een Shared Service Center, afgekort SSC HAL.

Het Convenant naar SSC HAL regelt de tijdelijke periode op weg naar een definitieve rechtsvorm SSC. Dat wordt voorbereid in 2015 en is mogelijk operationeel te maken in 2016. Het Convenant bevat de afspraken op hoofdlijnen van de tussentijdse samenwerking voor een SSC.