ALKMAAR - Vrijdagmiddag ondertekenden wethouder cultuur Christian Braak en wethouder WMO Marcel van Zon van de gemeente Alkmaar de intentieverklaring ‘Alkmaar Age Friendly Cultural City’. In de verklaring spreken de gemeente en negen andere partijen af zich samen in te zetten voor een versterking van cultuurparticipatie voor- en door ouderen in Alkmaar.

De ambitie van partijen met het verduurzamen en inbedden van actieve cultuurparticipatie van ouderen is het tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement, het verbeteren van zelfredzaamheid, het versterken van sociale netwerken, het (her)ontdekken van talenten en een leven lang leren en het verrijken van de culturele infrastructuur in Alkmaar. Door verbinding te leggen tussen cultuur, zorg en welzijn ontstaat er een zichtbaar netwerk voor het aanjagen en vernieuwen van het aanbod voor cultuurparticipatie.

Naast de gemeente Alkmaar tekenden Artiance Centrum voor de Kunsten, Bibliotheek Kennemerwaard, De Zorgcirkel, Alkcare, WonenPlus, Geriant, De Alkenhorst en de wijkcentra Overdie en De Oever de verklaring. De samenwerkingsafspraken worden aangegaan voor de periode van 24-05-2019 tot en met 31-12-2021. De intentieverklaring is een vervolg op bestaande afspraken die de gemeente Alkmaar en het Fonds voor Cultuurparticipatie eerder maakten over “Age Friendly Cultural Cities 2018-2019”.

De ondertekening vond plaats tijdens een manifestatie in TaqaTheater De Vest van Dag & Dauw, culturele activiteiten voor en door senioren. Met Dag & Dauw dingt Alkmaar met vijf andere steden mee naar prijs voor het beste en meest duurzame initiatief op het gebied van ouderen en cultuurparticipatie, de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs. Hiermee valt een bedrag te winnen van € 20.000,-. De jury beoordeelt het project Dag & Dauw op samenwerking, zichtbaarheid, kwaliteit van aanbod, ondernemerschap en inbedding. Tijdens de manifestatie werd ook het vijfjarig jubileum van Dag & Dauw gevierd, waarbij vrijwilligers, deelnemers en coördinatoren in het zonnetje werden gezet.